fbpx

Grønne regnskaber

Et bæredygtigt udgangspunkt

Om grønne regnskaber

Udarbejdelsen af grønne regnskaber har til formål, at følge- og synliggøre den årlige udvikling i jeres forbrug af bl.a. vand, el, varme og CO2-udledning. Regnskabet giver jer et nøjagtigt billede af, hvor der bør kigges på energirenoveringer og er det pejlemærke for, om jeres tidligere miljøtiltag giver de forventede resultater. 

Samtidig kan et grønt regnskab være en motivationsfaktor for jeres videre arbejde med FN’s Verdensmål og nedbringelse af klimabelastningen i jeres boligselskab.

Vores arbejde

Helt konkret hjælper vi jer med at udarbejde et data-ark for alle ønskede afdelinger, der indeholder relevante informationer fra jeres boligselskab, i forhold til miljø og klima. Vi tager udgangspunkt i jeres nuværende data, samt data der rækker 3-4 år bagud. Dette gør vi for at kunne fremvise og følge de årlige ændringer i jeres forbrug af bl.a. vand, el og varme.

Ud fra denne data kan vi beregne CO2-udledningen fra de forskellige forbrugsposter. I vil derudfra kunne følge med i udviklingen og få inspiration til hvor i kan hente besparelser og sætte ind for at blive mere bæredygtige.

Specialiseret i Grønne Regnskaber

Vi vil meget gerne dele vores viden og erfaring

I Konsus har vi specialiseret os i, at gøre bæredygtighed konkret. Vi har erfaret, at grønne regnskaber skaber overblik, og giver en retning for fremtidige bæredygtige tiltag.

Du kan læse mere om PRTR og grønne regnskaber på miljøstyrelsens hjemmeside på: 

Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

Grønne regnskaber

Fordele ved vores Grønne Regnskab

Grønne regnskaber er et vigtigt styringsværktøj. Vi har samlet 5 gode grunde til hvorfor vores grønne regnskaber kan være en fordel for dig.

  • Synliggørelse af forbrug
  • Et bæredygtigt udgangspunkt
  • Let forståeligt og visuelt
  • Databaserede beslutningsgrundlag
  • Pejlemærke for miljøtiltags forventede resultater

Vil du igang med grønne regnskaber?

Grønne regnskaber

Vil du igang med at måle på jeres boligselskabs bæredygtige indsats?

Vi kontakter dig indenfor 24 timer.