fbpx

En unik mulighed for at gøre mange menneskers forbrug grønnere

I Danmark bor 1.2 millioner mennesker i almene boliger. Der bruges enorme mængder rent drikkevand, el, varme og gas. Det er oplagt at starte i de almene boliger når vi skal gøre vores forbrug grønnere.

En smartere måde at bruge ressourcerne på

Vi forpligter os til at bidrage til, at gøre bæredygtighed til en integreret del af vores måde at leve på. Vi skal fremadrettet drive lokalsamfund smartere, gennem en mere bæredygtig udnyttelse af vores ressourcer og hele tiden søge efter nye og bedre løsninger, igennem bæredygtig teknologi og innovation. 

Vi er stolte af den enighed og de beslutninger som Danmarks almene boligsektor, det danske erhvervsliv og regeringen har fremsat om, at danne fortrop inden for bæredygtige investeringer og forandringer.

Vi binder bæredygtighed op på økonomi, så det kan lade sig gøre i praksis. Vi skaber projekter som har en tilbagebetalingstid på maximalt 10 år. For at gøre regnvandsprojekter muligt, kombinerer vi disse med solcelleprojekter som har en mere fornuftig økonomisk tilbagebetaling.

Vi har ingen faste leverandøraftaler, men samarbejder med dem, som vi ved, leverer et produkt, hvor bæredygtighed er tænkt ind i værdikæden af deres forretning og/eller produktion. 

Det betyder også at vi som upartiske rådgivere, kan skabe maksimal værdi for kunden, og ikke behøver gøre projektet større end nødvendigt, eller have skjulte leverandøraftaler.

Vi ønsker at skubbe til produktionsvirksomheder og deres fokus på bæredygtighed. Det gør vi ved at vælge dem der har fokus på bl.a. FN’s Verdensmål og som lægger en dyd i bæredygtig og ansvarlig forretning og produktion. 

På den måde sikrer vi også, at vores kunde står med et produkt der er produceret forsvarligt og ikke har voldt skade på miljøet og mennesker. 

De Almene Boligselskabers bidrag til en bæredygtig fremtid

Danmarks Almene boligselskaber, har muligheden for at blive en helt afgørende aktør, når vi taler Danmarks bidrag til en bæredygtig fremtid. Danmark er og skal fortsat være foregangsland inden for bæredygtighed, men lige nu er vores klimaaftryk per borger alt for højt.

Arbejdet med- og implementeringen af FN’s Verdensmål i den overordnede strategi er allerede på plads, takket være en bred enighed igennem hele den almene boligsektor.

Flere boligselskaber har fået øjnene op for fordelene ved at investere bæredygtigt, men der skal skabes yderligere, målbare resultater som kun opnås ved at eksekvere på konkrete projekter, der bidrager til flere bæredygtige lokalsamfund i hele landet.