fbpx

Kommunikation

Formidling af bæredygtige budskaber

Skræddersyet kommunikation

Vigtige budskaber skal formidles

Ønsker i at kunne præsentere bæredygtige løsninger og forslag for beboere, bestyrelser og organisationer på en letforståelig og grafisk præsentabel måde?

Vi oplever ofte at almene boligselskaber får leveret rådgivende rapporter der indeholder tal-tunge og komplicerede analyser, som kun forstås af fagfolk, og ikke af de personer der rent faktisk er inde over beslutningsprocesserne og som er berørte af rådgivningen. Vi har et ønske om, at alle – fra beboer til driftschef – får indsigt og bedre forståelse af de bæredygtige analyser.

Som et tillæg til vores rådgivning af hvilke bæredygtige projekter i bør implementere samt de grønne regnskaber, hjælper vi jer med at formidle budskabet og de vigtigste pointer videre, gennem visuelt kommunikationsmateriale.

Materialet kan være stærkt medvirkende til, at beslutningstagere og interessenter forstår argumenterne bag et givent projekt og kan dermed træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Fordele ved visuel formidling

Et fælles udgangspunkt

Visuel materiale gør vores analyser nemmere at forstå, så alle fra beboer til driftschef har det samme udgangspunkt.

Styrket beslutningsgrundlag

Træf beslutninger på baggrund af let forståelige grafer og visuelle analyser. Data behøver ikke at være kedeligt.

Præsentable analyser til videre brug

Visuelt præsentable analyser er oplagte at bruge på jeres hjemmeside, i artikler og til videre formidling.

Vil du have visualiseret bæredygtigheden?

Kommunikation

Vil du høre mere om hvordan vi kommunikerer bæredygtighed ud til beboere og bestyrelse?

Vi kontakter dig indenfor 24 timer.