fbpx

Om os

Hvem er vi?

Vi er en start-up bestående af 2 foundere som brænder for klimaet og den grønne omstilling. Vi har en ambition om at vi gennem vores rådgivning, kan påvirke vigtige samfundsaktører og på den måde bidrage til at reducere klimaaftrykket for rigtig mange mennesker.Vi har baggrunde inden for proces- og produktionsoptimering.

Vi har bl.a. erfaring med at reducere miljømæssig og økonomisk spild i produktionsvirksomheder. Vi har valgt at beskæftige os med den almene boligsektor, da vi her har muligheden for at gøre det samme i meget stor skala.

Det er efterhånden de færreste der er i tvivl om de negative konsekvenser vi står over for, hvis ikke vi accelerere den grønne omstilling og gør bæredygtighed til en integreret del af vores måde at leve på.

Vi har kastet vores kærlighed over den almene boligsektor, da denne er et samlingspunkt for rigtig mange danskere og her ligger muligheden og ambitionen om, at blive en nøgleaktør for Danmarks bæredygtige fremtid.

Lokale løsninger skaber global forandring

I Konsus mener vi, at klimaforandringer er den mest presserende miljømæssige og sociale udfordring vi står over for.

Forskere fra det videnskabelige miljø, har længe evalueret på menneskeskabte klimafordringer og konstateret, at det er nødvendigt at reducere udledningen af drivhusgasser i atmosfæren for at undgå store tab for verdenssamfundet.

Vi er i Danmark et af de lande der har det største klimaaftryk per borger. Vi udleder dobbelt så meget CO2 pr borger som verdensgennemsnittet, hvorfor vi synes at Danmark er et rigtig godt sted at starte og hvorfor vi bør yde en langt større indsats herhjemme.

Vores vision & mission

For os er klimaudfordringerne nutidens største og vigtigste emne. De kan ikke alene løses af enkelte individer og virksomheder, og derfor skal vi skabe og implementere løsninger som bygger på et større fællesskab. Løsningerne er mange. Overgang til grøn strøm, bæredygtigt genbrug af jordens begrænsede ressourcer og et skifte i vores alles fælles bevidsthed.

Hvis vi skal nå i mål skal vi handle nu og med de teknologier vi har tilgængelige. Gør vi det, er vi overbeviste om, at vi i Danmark kan skabe en international bevægelse som vil gavne os både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

For at opnå dette, kræves der, at vi kan omdanne den store mængde viden vi har i Danmark til handlinger og konkrete bæredygtige løsninger. Vi bliver nødt til at foretage investeringerne i dag, så vi sammen skaber en bedre fremtidig i morgen.

Vores mission er at hjælpe danske boligselskaber og andre store virksomheder og organisationer med, at implementere de nødvendige grønne løsninger som på sigt både giver økonomisk, social og miljømæssig værdi for både erhvervslivet og den private forbruger.

Visionen er at skabe et videnshus, som kan danne bro mellem de mange bæredygtige løsninger vi har i dag og hele tiden være forrest på vidensfronten inden for innovative og bæredygtige teknologier. Grønne løsninger behøver ikke at være kompromisser og omkostninger. Det ved vi. Ved at gøre bæredygtighed konkret og implementerbart, og fremvise dokumentation for både den miljømæssige og økonomiske gevinst,  vil vi danne en grobund for flere grønne investeringer i Danmark.

Vi ønsker at få bæredygtighed højere op på den politiske agenda og hos uddannelsesinstitutionerne. Vi vil engagere os i den offentlige debat og promovere uddannelser som specialiserer sig i bæredygtighed, og tilbyde konsulenter med den nødvendige specialistviden i grønne løsninger, til virksomheder som ikke selv kan eksekvere på deres ambitioner og målsætninger inden for bæredygtighed.