fbpx

Studie-projekt dannede grundlaget for Konsus, gennem samarbejde med Brøndby Boligselskab.

Vores første arbejde med bæredygtige projekter i den almene boligsektor omhandlede, hvordan vi kunne finde og redegøre for løsninger, der ville reducere ressourceforbruget og klimaaftrykket for Brøndby Boligselskab og deres beboere. Gennem tæt sparring med boligselskabets driftschef og drifts controller, vurderede vi, at der lå en interessant case i at undersøge de klimamæssige og økonomiske gevinster ved, at gøre et fællesvaskeri for 1800 beboere mere bæredygtigt. Det resulterede i en undersøgelse der redegør for, hvordan regnvandsopsamling og solceller kan gøre vaskeriet selvforsynende på vand og el og derved årligt spare 900.000 L rent drikkevand, reducere udledningen af CO2 med 21 tons og reducere udgifter til vand og el med 135.000 kr.

12-tal for vaskeri-projekt

De fem studerende fra CPHbusiness i Lyngby, der har skrevet projektopgave om muligheden for et mere bæredygtigt beboervaskeri i afdeling 607 Hallingparken ulige numre, har fået et 12-tal for deres opgave. De har med input fra relevante fagfolk arbejdet på at finde løsninger, der øger bæredygtigheden. De er kommet frem til, at det kan ske via et regnvandsanlæg,
der leverer al vandet til tøjvask. Projektet omfatter også solceller, der kan levere strøm til vaskeriet, selv når solen ikke er fremme.

De studerende har fundet frem til, at:

  • Projektet har en estimeret tilbagebetalingstid på 5-6 år. Dette vil sige, at alle udgifterne til projektet er tjent hjem via en reduceret el- og vandregning efter 5-6 år. Derefter vil der forsat være en mindre udgift til drift og vedligehold på estimeret 5000 kr. årligt. Der vil være et reduceret forbrug på vand og el på estimeret 160.000-180.000 kr. årligt.
  • Vaskeriets CO2-udslip fra elforbrug reduceres med cirka 23 ton om året. – Forbruget af rent drikkevand til tøjvask reduceres med 900 kubikmeter om året. Dette svarer til ca. den mængde vand, beboerne i de 3 afdelinger, der benytter vaskeriet, drikker om året. Regnvandsanlægget kræver plads til tanke til oplagring. De kan enten graves ned eller placeres i kældre. Boligblokke på op til fire etager vil have tagareal nok til at kunne opsamle regnvand til både tøjvask og toiletskyl. En lille del af tagfladerne skal desuden benyttes til solceller. Studiegruppen har fundet opgaven så interessant og værdiskabende, at den har valgt at oprette en virksomhed, som bygger på denne slags forundersøgelser. Håbet er at kunne beskæftige sig med det på fuld tid og bidrage mest muligt til den grønne omstilling. Således har Brøndby Boligselskab fået inspiration, hvis man ønsker at arbejde videre med de idéer, studiegruppen har undersøgt.

LIVET MELLEM HUSENE, Nummer 4 – 2. årgang – april 2020,
Lisbeth Adamczewski Rasmussen,
Kommunikationsmedarbejder, Brøndby Boligselskab

https://www.broendbyboligselskab.dk/