fbpx

Vi forpligter os til FN's verdensmål

Udover vores direkte arbejde med vores kunder, støtter vi politiske handlinger og tiltag, der bakker op om bæredygtige indsatser.

Regnvand

Vi benytter regnvandsanlæg til vandopsamling. En gennemsnitsdansker bruger 104 liter rent drikkevand om dagen til blandt andet tøjvask og toiletskyl hvor regnvands er oplagt at bruge istedet.

Solenergi

I Danmark bruger en gennemsnitsdansker 1600 kWh el pr. år. Hver kilowatt. Det svarer til en elregning på 3648 kr. Der er altså meget strøm og mange penge at spare, ved implementering af solceller.

Bæredygtige byer

Vi skal sørge for tilgængelige, grønne og offentlige rum i danske byer. Det er vigtigt for næste generation, at byudvikling er inkluderende og bæredygtig.

Bæredygtige leverandører

Vores enorme forbrug er hovedårsagen til klimaudfordringerne. Vi fokuserer på at skabe løsninger der gør forbruget grønnere.

Lokale løsninger med globalt perspektiv

Vi skal skabe integrerede tiltag mod klimaforandringerne i vores byplanlægning, politikker og strategier. Det er nemlig altid nemmere at forbygge, end at behandle.

De Almene Boligselskabers bidrag til en bæredygtig fremtid

Danmarks Almene boligselskaber, har muligheden for at blive en helt afgørende aktør, når vi taler Danmarks bidrag til en bæredygtig fremtid. Danmark er og skal fortsat være foregangsland inden for bæredygtighed, men lige nu er vores klimaaftryk per borger alt for højt.

Arbejdet med- og implementeringen af FN’s Verdensmål i den overordnede strategi er allerede på plads, takket være en bred enighed igennem hele den almene boligsektor.

Flere boligselskaber har fået øjnene op for fordelene ved at investere bæredygtigt, men der skal skabes yderligere, målbare resultater som kun opnås ved at eksekvere på konkrete projekter, der bidrager til flere bæredygtige lokalsamfund i hele landet.